Iskelmä

Facebook Instagram

In English På Svenska

Oppisopimus on joustava tapa opiskella

Oppisopimuksella opiskelu on työelämälähtöinen ja joustava tapa opiskella tutkintoon tai täydentää osaamistaan. Oppisopimuskoulutus on suunnattu kaikille ammattitaitoa, tutkintoa tai lisäkoulutusta tarvitseville. Suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu omalla työpaikalla työtä tehden.

Mikä on oppisopimus?

Oppisopimuskoulutus perustuu määräaikaiseen työsuhteeseen. Se sopii sekä olemassa olevan henkilöstön kouluttamiseen että uusien täsmäosaajien rekrytointiin. Oppisopimuksella voi suorittaa kaikkia ammatillisia tutkintoja: perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai niiden osatutkintoja.

Suurin osa oppimisesta tapahtuu työpaikalla työpaikkaohjaajan tuella. Oppilaitoksessa toteutettava koulutus täydentää työssä oppimista. Työpäiviltä työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Muutoinkin oppisopimuskoulutuksessa pätevät normaalin työsuhteen edut ja velvollisuudet.

Oppisopimuskoulutuksen pituus vaihtelee osaamistarpeen ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Aikaisempi osaaminen otetaan huomioon suunnitelmaa laadittaessa, ja oppisopimuskoulutuksessa hankitaan puuttuva osaaminen. Osatutkinnon voi suorittaa n. 4 kuukaudessa, koko tutkinnon suorittaminen vie yleensä vuodesta kahteen.

Kenelle sopii?

Oppisopimuskoulutukseen osallistujan pitää olla vähintään 15 vuotta täyttänyt, yläikärajaa ei ole. Opiskelijan viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia. Työtehtävien on oltava monipuolisia ja niiden tulee soveltua suoritettavaan tutkintoon tai koulutukseen.

Työssä oleva henkilö voi kysyä mahdollisuutta oppisopimusopiskeluun omalta työnantajalta. Jos tavoitteena on alan vaihto tai työllistyminen, kannattaa oppisopimustyöpaikkaa kysyä suoraan kiinnostavasta yrityksestä tai organisaatiosta. Kun työnantaja on löytynyt, saa TAKKista apua oikean tutkinnon valintaan.

Oppisopimus yrittäjälle

Myös päätoiminen yrittäjä voi kouluttautua oppisopimuksella omassa yrityksessään. Oppisopimuksella opiskelevaa yrittäjää ohjaa mentori. Mentorina toimii toinen kokenut yrittäjä. Yrittäjä voi opiskella yrittäjyyttä tai hankkia esim. yrityksen toimialaan liittyvää osaamista.

Lue lisää oppisopimuksesta www.takk.fi/oppisopimus

Seuraa lenkkiä Facebookissa